Mnoga morska zaštićena područja i područja europske ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, staništa su mediteranskog endema i bisera Jadrana, plemenite periske (Pinna nobilis) koja je krajem 2019. godine dospjela na Crveni popis kritično ugroženih vrsta zbog bolesti koja ju zahvatila još u 2016. godini u Španjolskoj, a od 2019. godine se proširila Jadranom. Agresivni parazit (Haplosporidium pinnae) i bakterija (Mycobaterium sherrisii) u sinergiji plemenitu perisku su doveli do ruba izumiranja. Šireći bolest podmorjem munjevito poput požara staništa periski ubrzo pretvorila u masovne grobnice. Stoga nam svaka živa periska koja se otkrije djeluje poput feniksa, a svaka informacija o živim jedinkama plemenite periske je dragocjena u borbi za njihov opstanak.

Kako bi se pomoglo oporavku i očuvanju populacija plemenite periske, djelatnici Javne ustanove su tijekom svibnja 2021. godine postavili sveukupno 9 trajnih priveznih linija sa 36 kolektora u tri uvale: Blace (Delta Neretve HR5000031), Pještata (Malostonski zaljev HR4000015) i Suđurađ (Elafiti HR4000028) u sklopu projekta Očuvanje plemenite periske u Jadranu. Kolektori za prihvat mlađi postavljeni su na svim lokacijama na dubinama od 2, 4, 6 i 8 metara. Kako bi utjecaj na staništa bio minimalan, postavljen je sustav uvidanih sidara s plutačom na površini mora koja nosi oznaku projekta te upozorenje da se plutača ne dira. Ova područja mogu biti opterećena turističkim i ribolovnim aktivnostima, a naročito u ljetnim mjesecima kada se mlađ plemenite periske i prikuplja, stoga pozivamo lokalno stanovništvo da nas podrži te svojim sudjelovanjem doprinese zaštiti vrste, podmorja i očuvanju bioraznolikosti našega kraja. Kolektori će biti u moru do kraja listopada 2021. godine, kada će se prikupiti te pretražiti. Ukoliko se pronađu juvenilne jedinke plemenite periske, iste će se izmjeriti te premjestiti u Aquarium Pula koji je opremljen za ex-situ uzgoj periski.

Poziva se stanovništvo na dojavu lokacija ukoliko se opaze žive jedinke plemenite periske kao i na dostavu fotografija i informacija o prisutnosti živih jedinki s ciljem zaštite i praćenja stanja populacije. Pretpostavku da je uočena periska ustinu živa možete potvrditi tako što ćete iznad nje nježno proći rukom. Živa periska će se osjećajući vibracije zatvoriti. Lokacije plemenitih periski mogu se prijaviti izravno Javnoj ustanovi putem e-maila na adresu info@zastita-prirode-dnz.hr, ili Ministarstvu zaštite okoliša i energetike na adresu vrste@mzoe.hr. Projekt Očuvanje plemenite periske u Jadranu traje posljednje dvije godine, sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a njegovu provedbu koordinira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.