PRIORITETNA OS: Zelena i otporna zajednička okolina

SPECIFIČNI CILJ 2.2. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja

NAZIV PROJEKTA: Cross-border integrated strategy to reduce BIOdiversity loss due to

anthropogenic PRESSures along ADRIAtic coast

AKRONIM PROJEKTA: BIOPRESSADRIA

TRAJANJE PROJEKTA: 01/03/2024 – 01/09/2026

OPIS I CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je testiranje i provedba zajedničke prekogranične integrirane strategije usmjerene na sprječavanje gubitka biološke raznolikosti, posebno u pogledu degradacije livada morskih cvjetnica zbog antropogenih pritisaka duž Jadranske obale. Livade morskih cvjetnica jedno su od najvažnijih i najugroženijih staništa. Pružaju zaklon, hranu, područje za razmnožavanje i rast brojnih morskih organizama, proizvode kisik te čuvaju obalu od erozije. Danas su iste ugrožene uslijed slobodnog sidrenja (nautički turizam), nasipavanja obale, otpadnih voda, uzgajališta morskih organizama i korištenja povlačnih ribolovnih alata.

Projektom će se identificirati i procijeniti stanja staništa i pritisaka povezanih s nautičkim turizmom na pilot-područjima u Jadranu. Uspostavit će se praktični alat za organizaciju i pohranu prikupljenih podataka. Uključivanje različitih dionika doprinijet će sistematičnoj analizi pritisaka i razvoju mjera za njihovo rješavanje.

NOSITELJ PROJEKTA:

  • Municipality of Monfalcone (Comune di Monfalcone)

PARTNERI:

  • Association for Nature, Environment and Sustainable Development Sunce (Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce)
  • SELC Cooperative Company (SELC Società Cooperativa)
  • CORILA – Consortium for coordination of research activities concerning the Venice lagoon system (CORILA – Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia)
  • Management Consortium of Porto Cesareo Marine Protected Area (Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo)
  • Kornati National Park Public Institution (Javna ustanova Nacionalni park Kornati)
  • Public Institution for the Managment of Protected Natural Areas of Dubrovnik-Neretva County (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije)
  • Public Institution for the Management of Protected Areas in Split-Dalmatia County – SEA AND KARST (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 2.369.480,00 EUR

Vrijednost aktivnosti Javne ustanove: 254.000,00 EUR

Sufinanciranje Europske unije kroz Interreg Italija-Hrvatska 2021-2027 80,00% (1.895.584,00 EUR)