Povodom 27. obljetnice pogibije Gorana Kliškića i Ivice Vuca 24. ožujka 1992. godine, u obrani mosta na Bistrini, članovi Ronilačkog kluba veterana 4. gardijske brigade i Ronilačke sekcije Peliška jedra, očistili su podmorje Stonskog kanala područja ekološke mreže HR 3000163 Stonski kanal.

Navedeno područje značajno je za očuvanje livada posidonije (Posidonion oceanicae) te velikih i plitkih uvala i zaljeva. Akcija čišćenja podmorja organizirana je i provedena u suradnji s Općinom Ston, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Turističkom zajednicom Općine Ston, Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Putniković, Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Ston i Komunalnim društvom Ston d.o.o.

Ronioci su prikupili značajne količine glomaznog otpada, plastike i odbačenog ribolovnog alata, koji su ostali sudionici i lokalni mještani skupljali na obali ili u plovilima, a po završetku isti je propisno zbrinut.

Svrha akcije bila je ukazati na potrebe čišćenja podmorja te potaknuti lokalno stanovništvo na kontinuiranu brigu o moru, najvećem prirodnom ekosustavu, izvoru hrane, ugode i rekreacije, a sve u cilju zaštite, očuvanja, korištenja i održavanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 u području Dubrovačko-neretvanske županije. Svi sudionici uspješne akcije čišćenja složili su se kako će istu ponoviti 2020. godine u posebnom rezervatu u moru Malostonski zaljev.