Jedanaesta po redu Akcija čišćenja podmorja Dubrovačkog primorja – Eko Dubrovačko primorje 2019. održana je 23. lipnja 2019. godine u uvali Slano, području ekološke mreže (Natura 2000) od važnosti za vrste i staništa (POVS), s ciljevima očuvanja naselja Posidonije (Posidonion oceanicae) i velike plitke uvale i zaljevi. Akciju čišćenja organizirala je Turistička zajednica Općine Dubrovačko primorje i REK Slano u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Djelatnice Javne ustanove  održale su predavanje o aktualnim projektima i istraživanjima koji se provode u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sudionicima je predstavljen projekt ECOSS  – Ekološki promatrački sustav u Jadranskom moru: oceanografska opažanja za bioraznolikost, partnerska uloga Javne ustanove u projektu te aktivnosti koje će se provoditi u  pilot području Malostonski zaljev.

Također, predstavljen je termin usluge ekosustava i rezultati istraživanja naselja posidonije u području ekološke mreže Uvala Slano prilikom čega je prepoznato nekoliko najvećih prijetnji: slobodno sidrenje, neadakvatna sidrišna infastruktura i nasipavanje obale.

Na kraju predavanja održana je zajednička rasprava vezana za masovni pomor periski i Protokol za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja.

U akciji Eko Dubrovačko primorje 2019 sudjelovali su REK SLANO, HRK NEUM, RK DUBROVNIK, RK VUKOVAR, RK VETERANI 4 GBR, SEUH MOSTAR, RK LEUT BLACE, REK H-VIDRA SPLIT.