Održana velika akcija čišćenja lokve u Majkovima – staništa strogo zaštićene riječne kornjače

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s Udrugom Hyla, organizirala je akciju čišćenja lokve u Majkovima u razdoblju od 17. do 20 kolovoza 2016.

Na širem području sela Majkovi nalaze se tri lokve koje su stanište strogo zaštićene riječne kornjače (Mauremys rivulata). Zbog svog značaja iste su uključene u Ekološku mrežu kao područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove.

Očišćena je lokva u blizini crkve Presvetog Trojstva za koju je ranije procijenjeno kako je u najlošijem stanju. Nakon što su djelatnici Javne ustanove i Vatrogasne zajednice DNŽ prvotno iskrčili vegetaciju oko lokve, uslijedila je velika, trodnevna akcija uklanjanja vegetacije i mulja iz same lokve. Uz djelatnike Javne ustanove akciju su svojim sudjelovanjem podržali predstavnici Udruge Hyla, Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik i Hrvatskog planinarskog društva Sniježnica.

Cilj ove zahtjevne akcije je revitalizacija staništa rijetke i ugrožene riječne kornjače koja u Republici Hrvatskoj obitava samo u području Dubrovačko-neretvanske županije. Nekada su lokve intezivno korištene od strane lokalnog stanovništva te su redovno održavane. Međutim, broj stanovnika danas je znatno opao i stvorila se potreba uključivanja partnerskih institucija u očuvanje ovog vrlo važnog staništa.

Navedena akcija uvod je u postupak proglašenja zakonske zaštite spomenutog područja u kategoriji posebnog rezervata.