4. agrometeorološka radionica Zaštita prirode, požari raslinja i poljoprivreda

4. agrometeorološka radionica
4. agrometeorološka radionica

U petak, 06. ožujka 2015. u dvorani Hotela Merlot u Opuzenu održat će se 4. agrometeorološka radionica za korisnike pod nazivom Zaštita prirode, požari raslinja i poljoprivreda.

Budući da šire područje Delte Neretve pripada u vrlo osjetljivo područje s obzirom na klimatske promjene i šumske požare, nužno ga je zaštiti. Danas su na tom kultiviranome području očuvani tek rijetki ostaci nekoć jedinstvene sredozemne močvare. Šest lokaliteta, u ukupnoj površini od oko 1.624 ha, zaštićeno je sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) u kategorijama posebnog ornitološkog rezervata (Pod Gredom, Prud i Orepak), posebnog ihtiološko-ornitološkoga rezervata (Delta Neretve – jugoistočni dio), odnosno zaštićenog krajobraza (Modro oko i jezero Desne, Predolac-Šibenica). Sa stanovišta biološke i krajobrazne raznolikosti, delta Neretve nije samo jedno od najvrjednijih područja u Hrvatskoj, nego i na državnoj i svjetskoj razini. Stoga je delta Neretve uvrštena u europsku ekološku mrežu Natura 2000 s ciljem očuvanja staništa i ciljnih vrsta.

Također, Delta Neretve je uvrštena i na Ramsarski popis 1993. godine. Ramsarska konvencija je međunarodni sporazum o zaštiti vlažnih staništa, potpisana u iranskom gradu Ramsaru 02. veljače 1971. godine. Svake godine 02. veljače u svijetu se obilježava se Svjetski dan vlažnih područja čime se podsjeća na datum potpisivanja Ramsarske konvencije.

Cilj Konvencije je očuvanje močvarnih područja na Zemlji koja su od presudne važnosti za opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih zajednica od kojih čovjek ima mnogostruke koristi i u određenoj mjeri ovisi o njima.

Međutim, svake godine u delti Neretve u jesenskom, zimskom i proljetnom razdoblju van požarne sezone (u RH požarna sezona traje u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna) nastaju požari u kojima izgaraju velike površine tršćaka koje predstavljaju staništa za brojne vrste ptica i drugih vrsta. Od početka 2015. godine u području delte Neretve do danas izbilo je oko 20-tak požara. Posljednji požar je zabilježen 19.02.2015. u području posebnog ornitološkog rezervata Prud.

Svrha radionice je da informira što veći broj neposrednih korisnika kojima je agrometeoroška informacija neophodna u njihovoj djelatnosti, a sve s ciljem da se očuva i zaštiti okoliš, mikroklima, bioraznolikost i sredozemno raslinje, te potakne ruralni razvoja što bi lokalnom stanovništvu omogućilo poboljšanje kvalitete življenja. Predavanja su usmjerena na učenike poljoprivredne struke, agronome, poljodjelce, voćare, vinogradare, pčelare, vatrogasce, lovce i šumare, ali i na donositelje političkih odluka da im pomognemo u izradi strateških planova održivog razvoja. Uključivanjem rezultata agrometeoroloških istraživanja iz zaštite raslinja od požara, koji će korisnici čuti na predavanjima u okviru radionice, pomoći će svakako u poboljšanju i unapređenju metoda prevencije kako bi se očuvala šuma i drugo raslinje, a time i bioraznolikost, na širem neretvanskom području.

Organizator radionice je Hrvatsko agrometeorološko društvo u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom, a suorganizatori radionice su: Državni hidrometeorološki zavod, Dubrovačko-neretvanska županija, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatska vatrogasna zajednica, Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije, Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split, Savjetodavna služba, Grad Opuzen, Grad Metković, Lokalna akcijska grupa Neretva, Turistička zajednica Metković, Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen te Ornitološko društvo „Brkata sjenica“.

4. AGROMETEOROLOŠKA RADIONICA

AGROMETEOROLOGIJA U SLUŽBI KORISNIKA

„Zaštita prirode, požari raslinja i poljoprivreda“

Opuzen, 6. ožujka 2015.

4. agrometeorološka radionica
4. agrometeorološka radionica