Povodom 22. travnja koji se u cijelom svijetu obilježava kao Dan planeta Zemlje, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije organizirali su dvije važne akcije na ušću Neretve.

U suradnji s predstavnicima Grada Ploča, tvrtke Komunalno održavanje d.o.o. Ploče i Udruge Biom provedena je akcija čišćenja otpada antropogenog podrijetla. Akciju su se odazvali učenici i nastavnici Osnovne škole Opuzen i Osnovne škole Ivo Dugandžić-Mišić iz Komina, a prikupljen otpad u najvećoj su mjeri predstavljali plastika i staklo. Djelatnici Javne ustanove učenike su upoznali s prirodnim vrijednostima ušća Neretve, a Matea Pirjevac iz tvrtke Komunalno održavanje d.o.o. Ploče educirala ih je o prijetnjama koje otpad može predstavljati te mogućnostima koje proizlaze iz pravilnog postupanja s istim.

Spomenuta akcija prijavljena je na portal www.zelena-cistka.com – projekt Udruge Žmergo iz Opatije, dio globalnog pokreta Let’s do it!, koji okuplja aktivne građane i organizacije s ciljem uklanjanja što veće količine ilegalno odloženog otpada u jednom danu, najčešće tijekom travnja. Akcija Zelena čistka organizira se prema principu: Svatko čisti svoj kraj, a zajedno ćemo očistiti cijelu Hrvatsku!

Nakon uklanjanja otpada uslijedila je jednako vrijedna akcija uklanjanja stranih (alohtonih) biljnih vrsta. Djelatnici Javne ustanove u suradnji s Gradom Ploče i tvrtkom Komunalno održavanje d.o.o. Ploče proveli su uklanjanje stranih (alohtonih) vrsta, a sukladno Mišljenju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

S površine obrasle zeljastom vegetacijom, a koja ima vrlo važnu ulogu u zaštiti ptičjih vrsta prilagođenih hranjenju u plitkom moru, uklonjene su drvenaste vrste čiji bi daljnji razvoj u budućnosti onemogućavao njen rast. Naime, uznemiravanje je jedna od najvećih prijetnji ptičjim vrstama koje obitavaju na ušću, a zahvaljujući vegetacijskim pojasevima poput ovog, smanjuje se intenzitet uznemiravanja.

Uklonjene su jedinke alepskog bora (Pinus halepensis) te sjevernoameričke vrste bagrema (Robinia pseudoacacia). Biljni je otpad zbrinut zahvaljujući djelatnicima tvrtke Komunalno održavanje d.o.o. Ploče. Bagrem je u Europu donesen tijekom 17. stoljeća te predstavlja invazivnu vrstu, a iako je alepski bor na nekim dijelovima našeg priobalja vjerojatno autohton, to nije slučaj s područjem ušća Neretve. Unošenje stranih (alohtonih) vrsta predstavlja jednu od najvećih prijetnji za bioraznolikost, a spomenuti je primjer i jasan pokazatelj na koje sve načine mogu negativno djelovati na autohtone vrste.