„Korčula 2018“ – naziv je 3. Tjedna prirodoslovlja koji se održao na otoku Korčuli u razdoblju od 3. do 8. prosinca 2018.

Nositelj projekta je udruga ADRIATICA – Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Mediterana, a provodi se u partnerstvu s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Društvom za istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti Hrvatske – ADIPA, Ekološko-ronilačkim klubom Korčula i Ekološkom udrugom Mala Sirena.

Tjedan prirodoslovlja imao je za cilj istražiti i valorizirati svo skriveno ili neprepoznato prirodno bogatstvo otoka, a rezultate i spoznaje koristiti u edukativne i promotivne svrhe, kako bi ih učinili dostupnim stanovništvu i posjetiteljima otoka Korčule koji se odlikuje se iznimnim prirodnim, geološkim i krajobraznim vrijednostima. Aktivnosti projekta usmjerene su na speleološka i biospeleološka istraživanja podzemnih krških fenomena (špilja, jama i krških izvora), interdisciplinarna istraživanja zaštićenih područja (značajnog krajobraza Badija, park-šume Hober i posebnog rezervata šumske vegetacije Kočje) te bioraznolikosti flore, gljiva i kopnene i slatkovodne faune.

Kako bi se utjecalo na podizanje svijesti o važnosti zaštite prirode i okoliša otoka Korčule, program ovogodišnjeg Tjedna prirodoslovlja obogaćen je i edukativnim aktivnostima prilagođenima različitim dobnim skupinama. Tako su održana edukativna predavanja i radionice za djecu, predavanja za javnost te edukativne šetnje za javnost.

Ove godine, Javna ustanova sudjelovala je u edukativnom programu za najmlađe, održavanjem osam edukacija na kojima je sudjelovalo 130 učenika Osnovne škole Petra Kanavelića Korčula s pripadajućima podružnicama. Teme edukacija bile su zaštita livada morske cvjetnice Posidonia oceanica, te zaštite riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) te zaštita zaštićenih šumskih ekosustava od požara – Požar nije šala.