U jutarnjim satima, 13. prosinca 2017. putem Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja (morski sisavci, morske kornjače i hrskavične ribe) zaprimljena je dojava o uginuloj morskoj kornjači, u starom gradskom Portu.

Savjesni je građanin opažanje uginule jedinke prijavio putem poziva 112, a koordiniranom akcijom županijskog Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode te Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, morska je kornjača izvučena na obalu. Riječ je o glavatoj želvi (Caretta caretta), najbrojnijoj od tri vrste morskih kornjača koje naseljavaju Sredozemno i Jadransko more.

Nakon izvlačenja, vizualnom je procjenom utvrđeno kako uzrok smrti nije moguće utvrditi te je provedeno neškodljivo uklanjanje lešine. Prije toga su uzete osnovne mjere oklopa, uznapredovalost obraštaja oklopa rakovima vitičarima (brumbuljcima), a jedinka nije bila označena. Kako je Protokolom i predviđeno, svi podaci dostavljeni su Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (HAOP).

U slučaju da pronađete ozlijeđenu jedinku koja pripada skupinama morskih kornjača, morskih sisavaca ili hrskavičnih riba (morski psi i raže), iznimno je važno brzo djelovati kako bi joj se mogla pružiti potrebna pomoć u što kraćem roku. Ukoliko je riječ o uginuloj jedinki vaša dojava može pomoći u prikupljanju važnih podataka koji će rezultirati definiranjem adekvatnih mjera zaštite za navedene vrste.

Na stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu možete doznati više o navedenom Protokolu http://www.dzzp.hr/sustav-za-dojavu-i-pracenje/k/protokol-o-nacinu-komunikacije-u-slucaju-zbrinjavanja-strogo-zasticenih-morskih-zivotinja-1291.html, a u većini slučajeva će vaš poziv na 112 biti dovoljan.