TRENING SEMINAR – ARHUŠKA KONVENCIJA

U organizaciji Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, s ciljem razmjene iskustava i primjene pravnih alata sudjelovanja javnosti u okolišnim postupcima, u Splitu je održan trening/seminar Arhuška konvencija i očuvanje prirodnih resursa 06. – 07. lipnja 2017.

Navedeni trening/seminar jedna je od aktivnosti projekta Odgovorno za prirodu koji je započeo u studenom 2015. s ciljem povećanja razine transparentnosti i efikasnosti u upravljanju prirodnim resursima u Hrvatskoj. Nositelj projekta je Udruga Sunce s partnerima BIOM-om, Ekonomskim fakultetom i Društvom Marjan.

Polaznici seminara iz županijskih Javnih ustanova, HAOP-a, kao i udruga, tijekom dvodnevnog seminara razmijenili su iskustva između sektora u svrhu izgrađivanja kapaciteta organizacija civilnoga društva u primjeni pravnih alata i najboljih praksi za sudjelovanje javnosti i među sektorsku suradnju u odgovornom upravljanju prirodnim resursima. Također, imali su prilku čuti izlaganje odvjetnika Jerzy Jendroske, međunarodnog gosta predavača o pravnim slučajevima u EU, vezanim uz prirodne resurse. Navedenom seminaru, ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije prisustvovala je viša stručna suradnica za promociju Nikolina Đangradović.

Raspravljalo se aktualnim problemima u Hrvatskoj vezanim uz zaštitu prirodnih resursa, proširivanju znanja OCD-a i nadležnih tijela vlasti o ovoj tematici te istovremeno o radu na praktičnim i stvarnim primjerima kroz zajedničku suradnju okolišnih organizacija te relevantnih dionika (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Pučki pravobranitelj RH kao i upravni odjel županija za zaštitu okoliša, javne ustanove za zaštitu prirode i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša). Praktični dio seminara obuhvatio je predlaganje aktivnosti za učinkovitije uključivanje javnosti u okolišne postupke.

Cilj seminara bio je stvaranje ozračja konstruktivnog dijaloga prožetog primjerima iz prakse.

Arhuška konvencija je konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. Potpisana je 25. lipnja 1998. godine u danskom gradu Aarhusu i predstavlja međunarodni pravni okvir u području zaštite okoliša. Tim se dokumentom utvrđuju prava u vezi s okolišem kao pouzdana osnova za uključivanje građana u politiku okoliša.