Na temelju članka 13. i 17. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Ravnatelj Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

Javni natječaj za prodaju službenog vozila Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

Dokumentacija u nastavku:

odluka

natječaj 020817

ponudbeni list clio 020817

RENAULT CLIO

RENAULT CLIO