MedPAN trening radionica u Tunisu

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije krajem studenog 2011. godine postala je članicom MedPAN organizacije (Mediterrannean Protected Areas Network) – mreža upravitelja morskim zaštićenim područjima na Sredozemlju u svrhu jačanja učinkovitosti upravljanja.

Ravnopravnim članstvom, u cilju jačanja institucionalnog kapaciteta Ustanove, stručna suradnica Margarita Polzer sudjelovala je na regionalnoj trening radionici u organiziaciji MedPAN mreže pod nazivom „Towards More Effective Communication of Mediterranean Marine Protected Areas“ koja se održala od 25. – 27. travnja 2017. u gradu Bizerte u Tunisu.

Na predjelu Mediterana mnoga postojeća ili buduća zaštićena morska područja nemaju adekvatne resurse koji bi im omogućili provedbu komunikacijskih projekata nužnih za njihov razvoj, što uključuje potrebu za kadrom, koji je također educiran u komunikacijskim vještinama. U tu svrhu MedPAN mreža organizirala je trening radionicu na temu komunikacije za zaštićena morska područja u Mediteranu. Sadržaj trening radionice temeljio se na konkretnim iskustvima djelatnika mediteranskih morskih zaštićenih područja. U sklopu trening radionice održan je posjet morskom i obalnom zaštićenom području u proglašenju Sidi Ali El Mekki, u kojem se provodi važan projekt integriranog upravljanja obalnim područjem, prilikom čega je sam projekt predstavljen.

U cijelom svijetu, pa tako i u Mediteranu, morska zaštićena područja prepoznata su kao oruđe za zaštitu, očuvanje i promoviranje biološke raznolikosti u morima i oceanima. Bitno je naglasiti da je za opstanak morskih zaštićenih područja nužna osnovna komunikacija s dionicima, ne samo u smislu podizanja svijesti nego kao mehanizam promjene stava i ponašanja zajednice, koji žive u i od morskog zaštićenog područja. Komunikacijska strategija i plan mogu imati direktan utjecaj na percipiranje, ocjenjivanje i priznavanje morskog zaštićenog područja.

Preporuka polaznicima navedenog treninga je da se primjeri dobre prakse s područja Mediterana svakako implementiraju u njihov djelokrug rada.