Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovala je na Kick-off sastanku projekta Saltwater intrusion and climate change: monitoring, countermeasures and informed governanceSeCure koji je održan 22. lipnja 2022. godine u Veneciji.

Projekt SeCure započeo je 1. svibnja 2022. godine i traje do 30. lipnja 2023. godine. Projekt vodi Sveučilište u Padovi, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su: Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA,  Sveučilište u Splitu – Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Hrvatske vode,  Nacionalni savjet za istraživanje – CNR i Regija Veneto.

U uvodnom dijelu kick-off sastanka, voditelj projekta SeCure iz Sveučilišta u Padovi, g. Pietro Teatini, predstavio je projekt te ukratko opisao ciljeve uz projekciju plana aktivnosti koje bi se trebale realizirati do kraja projekta, nakon čega su prikazani kratki filmovi o rezultatima projekata CHANGE WE CARE, MoSt i ASTERIS. Slijedila su predavanja stručnjaka iz Danske, Nizozemske, Argentine te Kalifornije o vlastitim rješenjima odnosno prikazu mjera koje primjenjuju u nastojanju smanjenja saliniteta u njihovim pilot područjima.

Projektom SeCure pratit će se zaslanjenost poljoprivrednih površina na području doline Neretve te će se razvijati mjere za povećanje produktivnosti poljoprivrednog zemljišta i poboljšanja stanja ekosustava. Projekt kapitalizira rezultate tri projekta iz programa Interreg Italija-Hrvatska: MoST, ASTERIS i CHANGE WE CARE. Na temelju navedenih projektnih rezultata, provest će se duža razdoblja testiranja i praćenja učinkovitosti mjera za smanjenje koncentracije soli na pilot području. Pilot područje u Hrvatskoj je Delta Neretve.

Jedan od projektnih ciljeva je i informiranje dionika i donositelja odluka o novim pristupima za minimiziranje negativnih učinaka prodora morske vode u obalna poljoprivredna područja te povećanje razine spremnosti na klimatske promjene.

Ukupna vrijednost projekta je 600.000,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 80.000,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi Sigurnost i otpornost.