Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije organizirala je Završni info dan projekta CHANGE WE CARE (Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas: WEaving a Cross-Project Adriatic REsponse) u vijećnici Grada Opuzena, 26. studenog 2021. godine.

Kao konačni rezultat projekta, na Završnom info danu, predstavljeni su rezultati istraživanja pilot područja doline rijeke Neretve te Adaptacijski plan s akcijskim planom za prilagodbu područja ekološke mreže Delta Neretve, na predviđene promjene glavnih ekoloških čimbenika s predloženim mjerama za ublažavanje utjecaja.

Također, kao dio događanja Završnog info dana projekta CHANGE WE CARE, prikazan je i dokumentarni film o dolini rijeke Neretve. Kao dodatni sadržaj Završnog info dana, otvorena je izložba Delta Neretve – dragocjeno stanište koja obuhvaća fotografije područja iz zraka kao i pripadajuću bioraznolikost doline rijeke Neretve.

Osim Javne ustanove, na Završnom info danu  sudjelovali su predstavnici Grada Opuzena, Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Regionalne agencija DUNEA, Sveučilišta u Dubrovniku, Udruge BIOM, Udruge Brkata sjenica, Hrvatskih voda, Srednje poljoprivredne i tehničke škole Opuzen te OPG-ova.

Dolina rijeke Neretve suočava se s brojnim problemima povezanim s klimatskim promjenama, kao što su prodor morske vode, smanjeni dotok slatke vode, naseljavanje invazivnih vrsta, gubitak staništa pogodnih za razne vrste i poljoprivredu. Zbog toga je potrebno što prije poduzeti mjere koje bi uravnotežile razvoj područja i zaštitu prirodnih resursa te osjetljivih ekosustava.

Projekt CHANGE WE CARE obuhvaća usklađene i koordinirane akcije za prilagodbu klimatskim promjenama na prekograničnoj razini. Projektom su istraženi klimatski rizici s kojima se suočavaju priobalna područja pridonoseći boljem razumijevanju utjecaja klimatskih promjenjivosti i promjena u vodnim režimima, prodoru soli, turizmu, biološkoj raznolikosti i agro-ekosustavima na odabranim pilot područjima, uključujući dolinu rijeke Neretve kao jedno od pet pilot područja.

Glavni partner projekta je Institut morskih znanosti Venecije, a uz Javnu ustanovu partneri na projektu su Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Javna ustanova Park prirode Vransko jezero, Opća uprava za teritorijalnu i okolišnu njegu iz regije Emilila Romagna, Nacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje, Upravljačko tijelo za parkove i biološku raznovrsnost – Po delta, Autonomna regija Friuli Venezia Giulia i Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 2.700.780,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 205.560,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi za zaštitu i obnovu bioraznolikosti i traje do 31. prosinca 2021. godine.